Natuur Erfdelers

Concept

Grond 'teruggeven aan de natuur' bijv. door aanplanten (voedsel)bos

Maatschappelijk waarde toevoegen: (meditatie) retraites, natuuronderwijs kinderen, community.

Duurzaam samenwonen volgens het concept van erfdelen.

Grond teruggeven aan de natuur

We zijn op zoek naar grond om terug te geven aan de natuur. Zo kan deze plek met een huidige negatieve belasting op de omgeving getransformeerd worden tot juist een uitbreiding van het natuurareaal, of tot een stapsteen. Verder kunnen initiatieven zoals een voedelsbos, ecologisch moestuin of natuurlijke begrazing geïntegreerd worden. Adviseurs met relevante projectervaring zullen ons hierbij met de nodige kennis ondersteunen.

schema bos schema bos

Mogelijke Locaties

Ons plan kan een stapsteen zijn voor het Natura2000 duingebied. We zoeken Landbouw-, weidegrond of een vrijkomend boeren erf in de ring rondom het Natura 2000 duingebied tussen Heemskerk en Schoorl en ten zuiden van IJmuiden.

Alternatief kunnnen we ons ook voorstellen op het water te wonen naast land waar aan natuurontwikkeling gewerkt kan worden. Denk hierbij niet alleen aan bestaand water maar bijvoorbeeld ook aan buffer- en overstroom-gebieden


Stikstofkaart

Zoekgebied: de ring rondom N-2000 gebieden.

Water

Concept zoekgebieden voor wonen op het water.Maatschappelijke waarde

Wij willen graag (meditatie) retraites, therapie en natuuronderwijs voor kinderen aan kunnen bieden. Het hoofdidee hierbij is dat de plek zélf (de natuur) een belangrijk onderdeel is van de retraite of het bezoek. Een groepsruimte en eventueel een aantal tiny houses worden hiervoor zorgvuldig in het landschap ingepast.

Met deze maatschappelijke functies vorm de plek ook programmatisch een meerwaarde voor haar directe omgeving.

schema maatschappelijk

Erfdelen

We zouden met ca. 4 huishoudens samen willen leven en samen voor de plek zorg willen dragen volgens het concept van erfdelen. Hiervoor willen we ofwel bestaande bebouwing transformeren ofwel een aantal bescheiden, duurzame huizen bouwen en in het landschap inpassen.

Ruimte die we kunnen delen, die delen wel. Zo kunnen meerder huishoudens op één erf wonen. Ruimtelijk duurzaam en sociaal verbonden: twee vliegen in één klap.

Het gevoel van ‘community’ gaat hand in hand met de maatschappelijke functie op de plek.Erfdelen

Wonen op water

Alternatief kunnnen we ons ook voorstellen op het water te wonen naast land waar aan natuurontwikkeling gewerkt kan worden. Denk hierbij niet alleen aan bestaand water maar bijvoorbeeld ook aan buffer- en overstroom-gebieden.Waterwonen

Referenties

Hieronder worden drie referentieprojecten op verschillende schalen getoond die ons om verschillende redenen aanspreken. Bij elk van de voorbeelden speelt de natuur echter een belangrijke rol.

Landgoed Ottermeer

Ottermeer is voor ons een prachtig voorbeeld van het aanplanten van een bos op voormalige landbouwgrond. Al na 5 jaar was sprake van een heus bos.


In 2000 is de Ottermeerhoeve aangekocht, een oude boerderij met 20 hectare landbouwgrond. Met hulp van Brabants Landschap is een landgoed natuur plan ontwikkeld en uitgevoerd. 50.000 bomen zijn geplant en 3 prachtige vennen gegraven. De inmiddels volwassen natuur is een van de rijkste waarden van het landgoed. Te midden van deze natuur ligt een kampeer terrein.


Ottermeer

Situatie landgoed Ottermeer

Bos Ottermeer

Bos van Ottermeer

Tiny house Ottermeer

Tiny house op camping

Ottermeer

Groepsruimte OttermeerLandgoed Roggebotstaete

Roggebotstaete is voor ons een goed voorbeeld van communitybuilding en een maatschappelijke functie. Het retraiteprogramma is groter van schaal dan wat wij zelf voor ogen hebben. Het maakt echter wel duidelijk dat er maatschappelijke vraag is naar dit type ‘natuurretraites’.


Roggebotstaete verbindt mensen vanuit het principe van de eetbare natuur. Daarnaast wordt er onder de naam ‘Yügen Forest’ gewerkt aan plannen voor een retraitecentrum met een groepsruimte en enige gastverblijven. Het landgoed is er voor en door de lokale gemeenschap, partners en bezoekers. Het project is één grote uitnodiging om te ontdekken hoe mens en natuur het beste in elkaar naar boven halen.


Roggebotstaete

Situatie landgoed Roggebotstaete

concept yugen

Concept Yügen Forest

Community Roggebotstaete

Proeftuin

Tuin Roggebotstaete

De Bijentuin van Roggebotstaete


Vijfhoeven

Vijfhoeven is voor ons een prachtig voorbeeld van erfdelen. Een ouder stel dat graag op hun eigen erf wil blijven wonen, maar niet meer de vitaliteit heeft om alleen zorg te dragen voor het land stelt hun erf open. Daardoor kunnen ze er nu blijven wonen, met extra support van 5 huishoudens van verschillende leeftijden. In samenspraak met de gemeente is een ruimtelijk plan opgesteld. Vervallen schuren worden gesloopt of omgebouwd tot duurzame (schuur)woningen.


Het idee was: “Wat zou het mooi zijn als we hier met mensen om ons heen kunnen blijven wonen en dit cultureel erfgoed door kunnen geven aan de volgende generatie”. Hier leeft het idee om gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor de verdere ontwikkeling en onderhoud van het erf, passend bij het cultureel erfgoed en bij ieders kwaliteiten en inbreng


oude situtie

Oude situatie met vervallen schuren

nieuwe situatie

Nieuwe situatie met zes wooneenheden

boomhutm

Vervallen schuren worden gesloopt...

Bos Roggebotstaete

...duurzame (schuur)woningen worden teruggebouwd

Over ons

Wij zijn een particulier initiatief bestaande uit huishoudens in verschillende samenstelling en met verschillende leeftijden (van 0 tot 60 jaar).

Iedereen draagt op zijn eigen manier bij aan het project: we hebben in onze groep een architect, psychologe, meditatielerares, know-how over voedselbossen, tuinieren, paarden en financië expertise.

We staan open voor uitbreiding, initiatieven en ideëen. Indien je geïnteresseerd bent, voel je welkom om contact op te nemen!

Inspiratie

bos planten

Collectief bos planten

Tent

Kamperen in het bos

Werken

Samen werken op het land

Leven2

Samen leven op het land

Leven2

Kinderen en natuuronderwijs

Leven

Mogelijkheden voor retraites, therapie etc.

boomhut

Tiny houses ingepast in het landschap

Tent

Voedselbos

Yurt

Meditatieruimte in een yurt

Veranda huis

Duurzame, houten verandawoning

-->

Contact


Natuurerfdelers

info@natuurerfdelers.nl